Privacyverklaring CanZs

1. Verantwoordelijke voor de verwerking en contact opnemen

Voor alle persoonsgegevens genoemd in deze privacyverklaring geldt dat de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens CanZs is. Voor al jouw vragen of bezwaren over de verwerking van jouw persoonsgegevens door CanZs kan je bij ons terecht via onderstaande gegevens:

Postadres
Zwartbroekweg 384
5237 KW ‘s-Hertogenbosch

Liever digitaal contact?
Dianne van Zon via e-mailadres diannevanzon@canzs.nl
Leonie van Zon via e-mailadres leonievanzon@canzs.nl

2. Overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken

Om deze privacyvoorwaarden voor jou helder en duidelijk te houden vind je hier een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken. Ieder onderdeel wordt apart belicht in een eigen paragraaf.

 1. Formulieren
 2. Klantenadministratie
 3. Direct marketing
 4. Cookies

2.1 Formulieren

Op onze website zijn verschillende formulieren te vinden waarmee contact met ons opgenomen kan worden. Wanneer je hier gebruik van maakt verzamelen wij je naam, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele bedrijfsinformatie en de inhoud van je verzoek. Deze gegevens gebruiken wij om contact met je op te nemen over je verzoek en om je meer informatie te sturen wanneer je interesse getoond hebt in een van onze diensten. Wij bewaren deze gegevens zolang het nodig is om adequaat op je verzoek te kunnen reageren of in de toekomst op terug te kunnen komen. Indien je wilt dat wij de gegevens corrigeren of verwijderen kun je contact met ons opnemen. Wel kan dit betekenen dat we niet langer aan je verzoek kunnen voldoen.

2.2 Klantenadministratie

Onder klantenadministratie valt informatie die we van jou ontvangen wanneer je bij ons een dienst en/of product afneemt. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Gegevens bedrijf (geen persoonsgegevens)
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (factuur- en bezoekadres)
  • Bankgegevens
  • Bedrijfstak
 • Gegevens contactpersoon (wel persoonsgegevens)
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Rol in bedrijf
 • Eventuele extra persoons- en/of bedrijfsgegevens die we nodig hebben om onze producten en diensten indien van toepassing voor jou te personaliseren.
 • Eventuele extra persoons- en/of bedrijfsgegevens die je ons aanlevert tijdens het gebruik van onze producten en/of diensten.

We gebruiken deze gegevens om:

 • Onze producten en diensten aan je te leveren
 • Klantenservice aan te bieden indien nodig
 • Te voldoen aan wettelijke eisen voor bedrijfsadministratie
 • Met je te communiceren over onze producten en diensten waar je gebruik van maakt
 • Ons klantenbestand te analyseren en onze producten/diensten te evalueren zodat wij onze producten en diensten beter kunnen laten aansluiten bij de wensen van de markt en van jou.

Deze doelen zijn een combinatie van wettelijke verplichtingen, contractuele verplichtingen en het gerechtvaardigd belang van CanZs.

2.3 Direct marketing

Indien er sprake is van een directe relatie tussen jou/jouw bedrijf en CanZs kunnen wij de gegevens genoemd onder paragraaf 3.2 gebruiken in het kader van direct marketing. Dit houdt in dat wij je gerichte aanbiedingen en/of informatie versturen over onze additionele producten en/of diensten. Dit doen wij om onze relatie duurzaam te houden.

Je kunt hier bezwaar tegen maken door schriftelijk contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld per e-mail of per contactformulier). Wij zullen je dan in het vervolg niet meer benaderen in het kader van direct marketing. Wij kunnen je dan nog wel benaderen in het kader van de door jou of jouw bedrijf al afgenomen producten en/of diensten.

2.4 Cookies

De website van CanZs maakt enkel gebruik van functionele cookies en cookies ten behoeve van anonieme analyse met Google Analytics.

3. Delen met derden

Wij werken samen met andere ondernemers om jou de best mogelijke producten en diensten te kunnen aanbieden. Het kan zijn dat wij een andere ondernemer inschakelen voor jouw opdracht. Dit kan zijn omdat we een deel van het werk uitbesteden (zoals het inhuren van een fotograaf of het laten drukken van promotiemateriaal voor jouw bedrijf). In dit geval delen we alle gegevens die nodig zijn om het uitbestede werk uit te voeren en aan onze verplichtingen aan jou te voldoen.

Behalve voor bovenstaande doelen zullen wij jouw gegevens niet verstrekken aan derden tenzij wij daar expliciet toestemming aan jou voor vragen. Deze toestemming kan je indien gewenst ook op ieder moment weer intrekken. Ook zullen jouw persoonsgegevens niet gedeeld worden buiten Nederland.

4. Jouw recht op inzage, correctie en verwijdering

Als je persoonsgegevens die wij van jou verwerken in wilt zien kan je schriftelijk contact met ons opnemen. Voordat we overgaan op inzage zullen we om identificatie vragen zodat we er zeker van zijn dat jij het verzoek doet.

Indien je van mening bent dat wij onjuiste gegevens van jou verwerken kan je schriftelijk contact met ons opnemen om dit te laten corrigeren. In jouw verzoek zien wij graag terug welke gegevens volgens jou niet correct zijn en wat deze zouden moeten zijn. Voordat we overgaan op correctie zullen we om identificatie vragen zodat we er zeker van zijn dat jij het verzoek doet.

Indien je wilt dat wij gegevens verwijderen en dus niet langer gebruiken kan je schriftelijk contact met ons opnemen. In jouw verzoek zien wij graag terug welke gegevens je verwijderd wilt hebben. Voordat we overgaan op verwijdering zullen we om identificatie vragen zodat we er zeker van zijn dat jij het verzoek doet. Wel kan verwijdering betekenen dat wij niet langer onze producten en/of diensten aan jou kunnen leveren. Ook kan het zijn dat wij de gegevens niet kunnen verwijderen, bijvoorbeeld omdat wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren, of omdat wij de gegevens nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Wij zullen aangeven wanneer dit het geval is.

4. Klachten

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens, maar het kan voorkomen dat je ergens ontevreden over bent. In dat geval willen wij je vragen om in eerste instantie schriftelijk contact met ons op te nemen via de contactgegevens genoemd bovenaan deze privacyverklaring. Hopelijk kunnen we dan jouw klacht adequaat oplossen. Indien je wilt, heb je ook het recht om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de bewaker van privacywetgeving in Nederland. Hiervoor kun je naar de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl gaan.